MAPLE

大溪銘園

設計規劃上打造成假日渡假休閒套房,因為於桃園線郊區,所以屋主很希望擁有獨立套房和合式通鋪的想法,可以讓家庭及家族一起過去渡假休閒的目的。

maple_02
maple_03
maple_04
maple_05
maple_06
maple_07
maple_08
maple_09
maple_10
maple_11
maple_12
maple_13
maple_14
maple_15

 

Portfolio Details